Kerkdienst

De zondagsdienst

Startzondag 2016

Een feestelijke en inspirerende kerkdienst is een wezenlijk onderdeel van ons gemeente zijn. Een belangrijk aandachtsveld is de liturgie, de muziek in en rond de dienst (altijd samen met de organist, soms samen met de cantorij olv een cantor) en de afstemming van themadiensten.

Naast de bestaande vormen van eredienst hebben we in deze gemeente ook een open oog en oor voor nieuwe vormen van vieren, waarbij beeld en muziek een rol kunnen spelen.

Onze diensten zijn elke zondag van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Radio

Al jaren wordt de zondagse dienst van onze gemeente ook uitgezonden via de radio. Vroeger was dat Radio Rosa, na de gemeentelijke herindeling is dat overgenomen door RTV Ronde Venen. U kunt op zondag meeluisteren via deze link