Kerkdiensten

De zondagsdienst

Een feestelijke en inspirerende kerkdienst is een wezenlijk onderdeel van ons gemeente zijn. Een belangrijk aandachtsveld is de liturgie, de muziek in en rond de dienst (altijd samen met de organist, soms samen met de cantorij olv een cantor) en de afstemming van themadiensten.

Naast de bestaande vormen van eredienst hebben we in deze gemeente ook een open oog en oor voor nieuwe vormen van vieren, waarbij beeld en muziek een rol kunnen spelen.

Onze diensten zijn elke zondag van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Oecumene Abcoude

Soms wordt er in samenwerking met het Inter kerkelijk Overleg I.K.O. Ronde Venen een zogenaamde Taizé-dienst gehouden, gekenmerkt door rust, meditatie en liederen met een eenvoudige zich herhalende tekst.
Soms zijn er oecumenische diensten samen met de geloofsgenoten van de RK parochie St. Jan de Doper Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus te Abcoude.
Soms zijn er diensten of activiteiten georganiseerd door Oecumene Abcoude. Oecumene Abcoude wil bij dragen aan de samenwerking van kerken waarmee inwoners van Abcoude zich verbonden voelen. Dit zijn van oudsher de Protestantse Gemeente te Abcoude van de Dorpskerk, de HH. Cosmas en Damianus kerk, de Verenigde Doopsgezinde kerk Amsterdam en de Remonstrantse kerk Vrijburg Amsterdam.

Kerkdienstgemist.nl

Op zondag kunt u met ons meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl. Via deze link kunt u live meeluisteren of oude diensten terugluisteren.

Voor een actueel overzicht van de kerkdiensten zie het online kerkblad