Nieuwsbrief en Kerkblad

Digitale nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief verschijnt tenminste wekelijks in principe op vrijdag en indien de actualiteit het behoeft vaker, of op een andere dag.
De nieuwsbrief bevat informatie over de kerkdienst van de komende zondag en over activiteiten op de zaterdag ervoor en in de week na de zondag.
Ook wordt er soms algemene actuele informatie van het kerkelijk bureau van de PKN in meegenomen.
Hebt u deze actuele digitale nieuwsbrief nog niet? Blijf van het laatste nieuws op de hoogte en klik dan hiernaast om u op te geven. Ook niet-gemeenteleden zijn als lezers of bezoekers van onze activiteiten van harte welkom.

Ons kerkblad Binding

Het geprinte en op het huisadres verspreide kerkblad Binding verschijnt zes keer per jaar en omvat informatie over de kerkdiensten en activiteiten binnen onze gemeente.  Er zijn mededelingen en informatie voor alle leeftijdsgroepen in te vinden. De online versie vindt u hier.
Het kerkelijk jaar houdt al een bepaalde thematische indeling in. Daarnaast krijgen andere thema’s soms een plaats.
Hebt u een idee voor de Binding? Mail de redactie op binding@dorpskerkabcoude.nl

.