Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.

In Abcoude bestaat de kerkenraad uit een preses (voorzitter), een scriba (secretaris),  de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de voorzitter van de diaconie, een jeugdouderling, de predikant en nog enkele ouderlingen en diakenen met eigen taken.
Het moderamen van de kerkenraad is de leiding van een kerkelijke bestuursraad op lokaal, regionaal of landelijk niveau. In Abcoude maken de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en de scriba deel uit van het moderamen.

Het woord moderamen komt uit het Latijn en betekent stuur of roer, en – daarvan afgeleid – leiding of bestuur.

Onze Kerkenraad

De kerkenraad vergadert minstens 4x per jaar, het moderamen vergadert vaker en in elk geval meestal twee weken voor de vergadering van de gehele kerkenraad.
Om de kerk en alle activiteiten binnen en rond de kerk goed te laten functioneren zijn er erg veel vrijwilligers behulpzaam die de nodige hand- en spandiensten verlenen.
Ook de Kerkenraad doet alle werkzaamheden voor de kerk vrijwillig en onbezoldigd.
Dit uiteraard m.u.v. een betaalde professional zoals een predikant.