Wie wij zijn

Open gemeenschap

Wij zijn een open, veelvormige en veelzijdige gemeenschap van mensen, verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid is geworden in Jezus Christus. Hierdoor geïnspireerd en in beweging gezet zoeken wij naar begaanbare wegen (soms nieuw, soms vertrouwd) om geloof en samenleven in en rond de gemeente gestalte te geven.

Onze gemeente is onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland. Echter de inhoud van de persoonlijke geloofsopvattingen en het kerk-zijn binnen onze gemeente worden niet in alle onderdelen bepaald door de landelijke kerk. Onze gemeente herkent en erkent de noodzakelijke ruimte voor persoonlijke beleving van alle gemeenteleden.

Voor iedereen

De gemeente is er voor iedereen: voor hen die, die een sterke of minder sterke band met haar hebben, voor hen die enthousiast over de kerk zijn en voor hen, die zich teleurgesteld voelen. De kerkelijke gemeente is er ook voor de niet-gemeenteleden, zowel ver weg als in de nabije omgeving.

Onze gemeente kent zeven taakgebieden en voor elk taakgebied is er een uitvoerende taakgroep. Wij hebben de volgende zeven taakgroepen:

  • Taakgroep Diaconie
  • Taakgroep Pastoraat
  • Taakgroep Eredienst
  • Taakgroep Vorming en Toerusting
  • Taakgroep Jeugd
  • Taakgroep College van Kerkrentmeesters
  • Taakgroep Communicatie

Het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerk, bestaat uit de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de voorzitters van de taakgroepen. Doorgaans wordt er één week voor de kerkenraadsvergadering vergaderd en verder zo vaak als nodig is.

Contact

U kunt contact opnemen met de voorzitter door hier te klikken