Pastoraat

Zorgdragen

Pastoraat betekent omzien naar elkaar, zorgdragen voor de gemeente, zorgdragen voor de herderlijke zorg, ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten en medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten.

Onze activiteiten bestaan onder ander uit het bezoeken van leden van de gemeente (o.a. zieken, nieuwe leden) en het organiseren van andere manieren van ontmoetingen (wijkavonden, maaltijden, wandelingen, omzien). We proberen er te zijn voor mensen die ons nodig hebben.

De dominee

Deze is voor alle pastorale vragen en situaties beschikbaar via: tel. 0294-773068 of bij geen gehoor: 06-14996253.
Via de mail kan ook: dominee@pknabcoude.nl of neem hier contact met hem op.
Op donderdagochtend tussen 10:00 u. en 12:00 u. is de predikant
aanwezig op de Inloop-ochtend in ’t Hoogt (adres: Kerkplein 32).