Pastoraat

Zorgdragen

Pastoraat betekent omzien naar elkaar, zorgdragen voor de gemeente, zorgdragen voor de herderlijke zorg, ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten en medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten.

Onze activiteiten bestaan onder ander uit het bezoeken van leden van de gemeente (o.a. zieken, nieuwe leden) en het organiseren van andere manieren van ontmoetingen (wijkavonden, maaltijden, wandelingen, omzien). We proberen er te zijn voor mensen die ons nodig hebben.

De dominee

Deze is voor alle pastorale vragen en situaties beschikbaar via: tel. 0294-773068 of bij geen gehoor: 06-14996253.
Via de mail kan ook: dominee@pknabcoude.nl of neem hier contact met hem op. De dominee is onvoorziene omstandigheden daargelaten met of zonder afspraak bereikbaar op maandagochtend in ‘t Hoogt tussen 10.00 – 12.00 uur (adres: Kerkplein 32).