Pastoraat

Zorgdragen

Pastoraat betekent omzien naar elkaar, zorgdragen voor de gemeente, zorgdragen voor de herderlijke zorg, ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten en medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten.

Onze activiteiten bestaan onder ander uit het bezoeken van leden van de gemeente (o.a. zieken, nieuwe leden) en het organiseren van andere manieren van ontmoetingen (wijkavonden, maaltijden, wandelingen, omzien). We proberen er te zijn voor mensen die ons nodig hebben.

De kerkelijk werker

Deze is voor pastorale vragen en situaties beschikbaar. Om contact op te nemen kunt bellen met 06 50677403. Voor contact via de mail, klik hier.