Hulpfonds Abcoude-Baambrugge

Het Hulpfonds

De stichting Hulpfonds Abcoude-Baambrugge is ontstaan uit een initiatief van onze diaconie, de diaconieën van de Hervormde Gemeente Baambrugge, de Gereformeerde kerk Baambrugge, De C&D parochie Abcoude, De stichting maatschappelijke zorg Abcoude-Baambrugge en de stichting Tymphaan (v/h Stichting Welzijn) Abcoude.

Steun in de rug

Mensen die op een sociaal minimum leven, hebben hier vrijwel nooit zelf voor gekozen. In Nederland zijn er talloze mensen die de eindjes ternauwernood aan elkaar kunnen knopen. Ook in Abcoude en Baambrugge zijn er mensen die dit lot treft. Het hulpfonds kan inwoners van de gemeente Abcoude financiële hulp bieden, aanvullend op de hulp van de overheid. Meestal vindt de steun plaats in de vorm van een eenmalige bijdrage of een renteloze lening.

Het is niet de bedoeling dat mensen afhankelijk worden van een bijdrage uit het fonds, maar tijdelijk geholpen zijn.