ANBI – College van kerkrentmeesters

Hieronder ziet u de baten en lasten ten behoeve van de ANBI publicatie: