Home

Welkom bij de Dorpskerk Abcoude!

Hier vindt u alle informatie over de Protestantse Gemeente te Abcoude, over de Dorpskerk waar wij onze diensten vieren en over alle activiteiten die we ondernemen.
Onze diensten zijn elke zondag van 10.00 uur tot 11.00 uur. U kunt al onze diensten live of later luisteren en bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Klik hier voor meer informatie hoe u elke kerkdienst online kunt meekijken en beluisteren.

Voor wat betreft de voorgangers en thema’s van de kerkdiensten wordt u actueel op de hoogte gehouden door onze digitale nieuwsbrief of het digitale kerkblad.
Nog geen ontvanger van deze brief? Klik hiernaast om op te geven.

Gemeenteleden weer welkom bij kerkdiensten

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken CIO heeft een duidelijke routekaart voor kerkbezoek opgesteld, uiteraard geheel in overeenstemming met de RIVM-maatregelen waarnaar wij ons als Protestantse Gemeente te Abcoude steeds hebben gericht. U kunt de publicatie hier lezen.

Vanaf woensdag 28 april zijn er versoepelingen ingegaan. Dat betekent voor kerkbezoek dat de Protestantse Gemeente te Abcoude in de Dorpskerk teruggaat naar de al eerder gehanteerde werkwijze voor kerkbezoek, namelijk triage bij de ingang en een aantal van maximaal 30 bezoekers, op afstand van 1,5 meter van elkaar gesitueerd.
De gemeentezang die geheel achterwege is gelaten de afgelopen periode zal vanaf zondag 2 mei worden uitgevoerd door vier zangers.