Kerkdienst

De zondagsdienst

Een feestelijke en inspirerende kerkdienst is een wezenlijk onderdeel van ons gemeente zijn. De manier waarop we de dienst vormgeven behoort tot het werkveld van deze taakgroep. De groep houdt zich ook bezig met de gang van zaken rond de dienst.

Startzondag 2016

Een belangrijk aandachtsveld is de liturgie, de muziek in en rond de dienst (samen met organist en cantor) en de afstemming van themadiensten (in samenwerking met andere taakgroepen).

Naast de bestaande vormen van eredienst wil de taakgroep ook een open oog en oor hebben voor nieuwe vormen van vieren, waarbij naast het woord ook beeld en gebaar een rol spelen.

Onze diensten zijn elke zondag van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Radio

Al jaren wordt de zondagse dienst van onze gemeente uitgezonden via de radio. Vroeger was dat Radio Rosa, na de gemeentelijke herindeling is dat overgenomen door RTV Ronde Venen. U kunt op zondag meeluisteren via deze link