Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.

In Abcoude bestaat de kerkenraad uit een preses (voorzitter), een scriba (secretaris), de voorzitter van de diaconie, de voorzitter van het College  van Kerkrentmeesters en enkele ouderlingen. Het moderamen van de kerkenraad is de leiding van een kerkelijke bestuursraad op lokaal, regionaal of landelijk niveau.

Het woord moderamen komt uit het Latijn en betekent stuur of roer, en – daarvan afgeleid – leiding of bestuur.

Onze Kerkenraad

In Abcoude bestaat de kerkenraad uit een wisselende groep mensen, waarbij de voorzitters van de verschillende taakgroepen deel uitmaken van het moderamen. De kerkenraad vergadert minstens 4x per jaar, het moderamen vergadert even vaak en dan meestal een week voor de vergadering van gehele kerkenraad.