Jeugdwerk

Het licht blijft branden!

In Abcoude zijn we er van overtuigd dat het licht in de kerk blijft branden. Daarom zetten we flink in op de jeugd, die onze toekomst in hun hand houdt.

Taken

De taakgroep Jeugdwerk is verantwoordelijk voor het deelbeleidsplan jeugdwerk en uitvoering daarvan, draagt zorg voor de activiteiten voor 0-12 jarigen (crèche, kind & kerk, gezinsdiensten) en 12-20 jarigen (jeugdhonk, jeugddiensten, catechese en reis/weekend). En zorgt voor afstemming met de taakgroep eredienst (vieringen), vorming en toerusting (catechese) en diaconie (bijvoorbeeld in vorm van projectthema).

Verbonden met de basisschool

De taakgroep draagt zorg voor de verbinding met school (CNS). Kind en Kerk heeft tot taak om tijdens de kerkdiensten een kindernevendienst te verzorgen. Daarnaast organiseert zij eens per jaar een uitje voor de kinderen. De activiteiten van de taakgroep richten zich op zowel jongeren binnen als buiten de kerk. We verrichten de activiteiten voor jongeren vanuit een missionaire houding: de kerk is er niet voor zichzelf maar is gezonden in de wereld.

Geen gesloten gemeenschap maar een kerk die uitnodigend is, naar buiten gericht. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar onze eerste Kliederkerk:

Contact

Wilt u met iemand contact over het jeugdwerk, of heeft u vragen? Mail de jeugdouderling hier.