Zending en Werelddiaconaat

Geldelijke bijdrage

De kerntaak van de ZWO-commissie is het bijeenbrengen van de financiële bijdrage die voor het landelijk zendingswerk en voor het werelddiakonaat van onze gemeente wordt gevraagd.

Dat kan ook door het sparen van postzegels en kaarten; Achter in de kerk staat een melkbus voor het sparen van postzegels en ansichtkaarten. Ook mobiele telefoons en elektronische zakagenda’s zijn welkom. De gespaarde items kunnen ook ingeleverd worden bij de ZWO commissie. Ze worden ingeleverd bij het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht.

ZWO-dienst

De ZWO commissie bereid 2 diensten per jaar voor; de zendingsdienst in februari en de werelddiaconaat dienst in november. Tevens ondersteunt de ZWO-commissie een zendings- of een werelddiaconaat project, dat in de diensten dan weer terug komt.