Pastoraat

Zorgdragen

Pastoraat betekent omzien naar elkaar, zorgdragen voor de gemeente, zorgdragen voor de herderlijke zorg, ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten en medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten.

Onze activiteiten bestaan onder ander uit het bezoeken van leden van de gemeente (o.a. zieken, nieuwe leden) en het organiseren van andere manieren van ontmoetingen (wijkavonden, maaltijden, wandelingen, omzien). We proberen er te zijn voor mensen die ons nodig hebben.

De dominee

Wilt u een keer met onze dominee praten, neem dan hier contact met hem op. U kunt hem ook bellen van dinsdag tot en met vrijdag op 0294 – 773 068.