Bloemendienst

De bloemen gaan naar …

De bloemendienst verzorgt de bloemen die namens onze gemeente gegeven worden aan gemeenteleden in moeilijke of juist blijde omstandigheden. Verder ontvangen gemeenteleden van 80 jaar of ouder rond hun verjaardag een bos bloemen. Deze bossen staan zondagmorgen tijdens de dienst voor in de kerk en worden na de dienst door de “bloemen dames en heren” bij de betreffende gemeenteleden bezorgd.